Cư sĩ là gì?

Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia.

Là những bậc có học, có kiến thức Phật pháp, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác, kể cả các hàng xuất gia.

Cư sĩ là gì?

Cư sĩ là “cư gia chi sĩ”, là những bậc có học có tu ở trong Phật pháp nhưng họ hiện thân tại gia, tâm họ là tâm xuất gia, họ có đủ trình độ Phật pháp, họ có đủ giới đức.

Người đó mới gọi là cư sĩ tại gia. Bậc cư sĩ phải trọn vẹn thập thiện và phải đem chính pháp thập thiện này để giáo hóa chúng sinh.

Các vị đó tuy thân tại gia nhưng luôn hiện tướng Trưởng Giả, có địa vị trong xã hội, có uy quyền tiền của, do đó họ có thể làm tất cả những Phật sự một cách dễ dàng. Những người đó mới gọi là cư sĩ.

Cư sĩ là gì? Sĩ là kẻ sĩ, là người có tri thức Phật học, nhưng họ ở tại gia họ tu chứ không phải chỉ nghiên cứu. Giới đức và sự tu tập của họ không kém gì người xuất gia.

Mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an lạc, khi chết được giải thoát. Hãy xem những việc mình làm từ khi sinh ra đến nay sát hại bao sinh linh, xem việc tu của ta là bao so với sự tạo ra nghiệp của ta để khi lâm chung ta sẽ được giải thoát”.

>>Tỉnh thức là gì? https://www.youtube.com/channel/UCRPCrYnqCgh9GyNSUqfyqWg

Hãy chia sẻ hoặc thích ngay để nhận được nhiều giá trị hơn nhé bạn:

Kết nối với Nguyễn Đức Hiếu trên MXH

NHỮNG SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Máy làm tỏi đen VIAICOM V7 khuyến mãi Nồi chiên không dầu VIAICOM V45A khuyến mãi Máy làm tỏi đen LUVA A6 khuyến mãi