Các phương pháp đơn giản để phân loại giá thành sản phẩm

Trong các doanh nghiệp, công ty, đặc biệt những công ty sản xuất. Vấn đề về giá thành sản phẩm luôn vô cùng quan trọng. Bời vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Khái niệm về giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm của một sản phẩm nào đó sẽ được thể hiện bằng tiền. Số tiền này bằng tổng toàn bộ những khoản tiền hao phí phát sinh trong quá trình sản xuất. Các khoản chi phí về lao động và nhân công lao động,… Và giá thành của sản phẩm sẽ liên quan trực tiếp đến khối lượng công tác, các dịch vụ và số lượng sản phẩm đã được hoàn thành ở trong kỳ.

Có thể thấy, toàn bộ các khoản chi phí phát sinh cả trong kỳ, đầu kỳ và cuối kỳ đều có ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng sản phẩm và cả dịch vụ. Những dịch vụ mà doanh nghiệp đã hoàn thành ở trong kỳ sẽ tạo dựng nên giá thành sản phẩm.

Phân loại giá thành sản phẩm

Phân loại giá thành sản phẩm dựa trên thời gian tính và số liệu tính giá

Khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp phân loại này, giá thành sản phẩm sẽ được phân thành 3 loại cơ bản như sau.

  • Giá thành kế hoạch

Mức giá thành này sẽ được xác định đầu tiên, khi mà sản phẩm vẫn chưa hoàn thành xong. Mức giá thành này có thể dựa trên giá thành của các sản phẩm trong kỳ trước đó. Và có thể dựa trên những chi phí, định mức đã được nêu ở trong kế hoạch.

  • Giá thành định mức

Khi bắt đầu đưa vào sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp sẽ xác định giá thành định mức. Mức giá thành này sẽ được xây dựng dựa trên mức giá bình quân tiên tiến. Và nó sẽ không có sư thay đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch. Khi xác định định mức bình quân tiên tiến, doanh nghiệp phải dựa trên các cơ sở định mức hiện hành tại một thời điểm nhất định nào đó. Như vậy, giá thành của định mức có thể thay đổi liên tục để đảm bảo phù hợp với sự thay đổi của các định mức khác trong cả kỳ kế hoạch.

  • Giá thành thực tế

Sau khi đã hoàn thành xong toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp sẽ dựa trên những chi phí phát sinh thực tế trong quá trình sản xuất để tính ra giá thành thực tế.

>>> Hướng dẫn cách làm tỏi đen bằng máy làm tỏi đen LUVA A6 và tỏi cô đơn mọc mầm.

>>> Xem giá và thông tin máy làm tỏi đen LUVA A6 CN Nhật Bản >> Tại đây

Phương pháp phân loại giá thành sản phẩm dựa trên phạm vi phát sinh

Khi doanh nghiệp dựa trên phương pháp này, giá thành sản phẩm sẽ được chia thành 2 loại

  • Giá thành sản xuất

Mức giá thành này phản ánh toàn bộ các khoản chi phí liên quan đã phát sinh ở trong quá trình sản xuất. Chỉ nằm trong phạm vi sản xuất trong phân xưởng, nội bộ công ty. Bao gồm các khoản chi phí nguyên vật liệu, nhân công và các khoản chi phí sản xuất chung khác.

  • Giá thành toàn bộ

Giá thành toàn bộ được xem như chỉ tiêu để phản ánh toàn bộ những khoản chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm và sản xuất sản phẩm.

Giá thành tiêu thụ được xác định dựa trên các công thức dưới đây:

  • Xác định dựa trên Thông tư 200

Giá thành tiêu thụ = Giá thành SX tính cho SP tiêu thụ + Chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm tiêu thụ + Chi phí bán hàng tính cho sản phẩm tiêu thụ

  • Xác định dựa trên Thông tư 133

Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ = Giá thành sản xuất tính cho sản phẩm tiêu thụ + Chi phí quản lý kinh doanh tính cho sản phẩm tiêu thụ.

Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Các doanh nghiệp sẽ tính chi phí sản xuất dựa trên công thức sau đây:

Tổng giá thành sản phẩm đã hoàn thành được trong kỳ = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ – Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ.

Từ công thức này, ta có thể thấy giữa hai khái niệm này có mối quan hệ như sau:

  • Ở trong giá thành sản phẩm bao gồm những khoản chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình sản xuất. Nó liên quan đến sản phẩm đã được hoàn thành trong kỳ nhưng không bao gồm tất cả các khoản chi phí phát sinh.
  • Nếu giá trị SP dở dang của đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau, hoặc trong doanh nghiệp sản xuất không có sản phẩm dở dang. Như vậy, tổng giá thành sản phẩm sẽ bằng tổng chi phí phát sinh sản xuất ở trong kỳ.

>>> Xem ngay video chống lại virus Corona (Covid-19) & bệnh tật hiệu quả hơn nhờ nâng cao sức đề kháng bằng cách tự làm tỏi đen ăn hàng ngày như nào?

Xem ngay giá máy làm tỏi đen CN Nhật Bản LUVA D2 NEW >> TẠI ĐÂY!

Hãy chia sẻ hoặc thích ngay để nhận được nhiều giá trị hơn nhé bạn:

Kết nối với Nguyễn Đức Hiếu trên MXH

NHỮNG SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT

Máy làm tỏi đen VIAICOM V7 khuyến mãi Nồi chiên không dầu VIAICOM V45A khuyến mãi Máy làm tỏi đen LUVA A6 khuyến mãi

Trả lời